โรงเรียนบ้านนางแดด ร่วมรณรงค์ออกเสียงประชามติและร่วมโครงการปล่อยปลาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษามหาราชินี 
    เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2559 โรงเรียนบ้านนางแดด โดยผู้อำนวยการณรงค์ นาคคำ คณะครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรมรณรงค์ออกเสียงประชามติร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนางแดด และร่วมโครงการปล่อยปลาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษามหาราชินี โดยท่าน พลตรีธวัชชัย ชวนสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็นประธานในพิธี


กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โรงเรียนบ้านนางแดด

โพสต์7 นาทีก่อนโดยโรงเรียนบ้านนางแดด สพป.ชัยภูมิ 1
โรงเรียนบ้านนางแดด ได้จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เพื่อเพิ่มทักษะชีวิต และทักษะอาชีพให้นักเรียนเกิดประสบการณ์เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตต่อไป โดยให้นักเรียนเลือกกลุ่มตามที่ตนเองสนใจ ประจำปีการศึกษา 2559 ดังนี้
กิจกรรมหนูน้อยสาระพัดช่าง(กระถางปูนซีเมนต์และนวดแผนโบราณ
กิจกรรมนาฏศิลป์
กิจกรรมอยู่อย่างพอเพียง
กิจกรรมภาษาอังกฤษ
กิจกรรมกีฬาพาเพลิน

การสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ


โรงเรียนบ้านนางแดด  ขอเชิญทุกท่าน ร่วมลงนามถวายพระพร ออนไลน์

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • อบรมเว็ปไซด์ 25/04/2557
  ส่ง 24 เม.ย. 2557 21:18 โดย นายอนุพงษ์ แก้วกระจ่าง
 • อบรมเว็ปไซด์ 24/04/2557
  ส่ง 24 เม.ย. 2557 21:15 โดย นายอนุพงษ์ แก้วกระจ่าง
 • โครงการสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนบ้านนางแดดได้รับความอนุเคราะห์จากท่านสภาราษฎรจัดสร้างอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมงกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกมารี  สร้างความปราบปลื้มให้กับโรงเรียนที่ห่างไกลความเจร ...
  ส่ง 13 พ.ค. 2556 20:37 โดย นายอนุพงษ์ แก้วกระจ่าง
 • เข้าค่ายดนตรีพื้นบ้าน โรงเรียนบ้านนางแดดได้จัดกิจกรรมการเข้าค่ายดนตรีพื้นบ้าน  ตั้งแต่วันที่  15-24  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2555 
  ส่ง 16 พ.ค. 2555 23:14 โดย อนุพงษ์ แก้วกระจ่าง
 • รับสมัครนักตะกร้อลอดบ่วง รับสมัครนักกีฬาตะกร้อลอดบ่วง  เพื่อทำการแข่งขันในช่วงเดือน  สิงหาคม  2555  รุ่นอายุไม่เกิน  12  ปี  ในการแข่งขัน  กีฬา  สพฐ. สม ...
  ส่ง 16 พ.ค. 2555 23:09 โดย อนุพงษ์ แก้วกระจ่าง
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรม โรงเรียน

 • กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการฯครั้งที่ 65 ปี 2558     โรงเรียนบ้านนางแดด ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการฯระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 65 ณ จังหวัดสุรินทร์ ได้เหรียญทองทั้งสองก ...
  ส่ง 29 มิ.ย. 2559 21:04 โดย โรงเรียนบ้านนางแดด สพป.ชัยภูมิ 1
 • โรงเรียนบ้านนางแดด โปงลางชั้นยอดระดับประถม โรงเรียนบ้านนางแดดได้นำนักเรียนไปแสดงโปงลางในการเปิดงาน  โครงการพ่อแม่อาสา  นำพาลูกปลอดยาเสพติด  ที่เทศบาลหนองบัวโคก  อำเภอ  จัตุรัส  จังหวัด  ชัยภูมิ  ได้รับการตอบร ...
  ส่ง 2 มิ.ย. 2556 23:28 โดย นายอนุพงษ์ แก้วกระจ่าง
 • ประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนบ้านนางแดด   ขอเชิญผู้ปกครองทุกท่านประชุมพร้อมกัน  ในวันที่  16  พฤษาคม 2556  เวลา  09.00 น. ณ  อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านนางแดด
  ส่ง 14 พ.ค. 2556 07:20 โดย นายอนุพงษ์ แก้วกระจ่าง
 • โครงการจัดสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ
  ส่ง 13 พ.ค. 2556 20:29 โดย นายอนุพงษ์ แก้วกระจ่าง
 • ปัจฉิม 2555 โรงเรียนบ้านนางแดด
  ส่ง 16 พ.ค. 2555 23:57 โดย อนุพงษ์ แก้วกระจ่าง
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 6 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวราชการ


หน่วยงานทางการศึกษา